Türkiye’de ikamet izni almakisteyen yabancılar özel sağlık sigortası poliçesi kestirmek zorundadır. İkamet izni randevusu alınırken sigorta poliçesi randevuya eklenmelidir.

İkamet izni randevusu https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden alınır. Başka adreslerden başvuru yapılamaz. T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi adresinden ikametizni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Private health insurance for foreigners for residence permit in Turkey. Obtaining health insurance and a residence appointment for a residence permit.